X
تبلیغات
چراغ هدایت

چراغ هدایت

مفهوم آسمانی ترین عشق رااینجادریابید

"حماسه ی 9دی"

9دی،روزی که بازامـــــــیدغاصبان ناامیدشد،روزی که بازدست مستکبران کوتاه شد،روزی که باز مردم غیورومســـلمان حادثـــــه آفریدند...

آری!مردم مسلمان ووطن دوست وغیورکشورعزیزمان ایـــــــــــران،باردیگردست به دست هم داده ومشت محــکمی بردهان اشغالگران مادرزادکوفتــــند!روزی که همه متــــــحدشدند،فریادبرآوردندوحیــــــــدرزمان رایاری نمودند.

روزی که بازانقلاب تکرارشدوفریادافسوس مستکبران حتی ازآنـســـوی مرزهانیزشنیده میشد.

روزی که نقشه های مغزهای متفکرنـــما،بافریادمردمان شجــــاع این آب وخاک، برآب شد،روزی که همه وهمه،اززن ومردوپیروجوان،یکــــرنگ شدندوسیاهی راازیادهمــگان بردند!

به راستی آنان چه فکرکرده بودند؟گمان برده بودند،شجاعت وغیرت واتحادیک ملت اسلامی چیزیست که باچندشعارکه بردهان یک مشت بی صـــــــفت ونالایق جاری می شودازدست می رود؟

به راستی فکرکرده بودند می توانند بایک نقشه ی ننـــگین وجاهلانه تمام تاریخ یک ملت رااذهان عموم پاک کنندوانقلاب وهشت سال دفاع مقدس وجوانانی که برخاک وخون کشیده شدندرابه بازی بگیرندوهیچ شمارند؟!

آنان هنوزکه هنوزاست درکی ازآنچه برمردم گذشت ندارند،ظلم وستم،تیرگی وخفقان،گلوله،تیر،خون،آتش،وبعد......نــــــور...دوباره اتحاد،دوباره صداقت .......ولی بازکوتاه....هشــــت سال جنگ وخونریزی،هشت سال جوانانی که جان خودراکف دست هاشان گذاشتندواجازه ی تعرض به خاک میهن شان رابه هیچ احدالناسی ندادند!

آنان نمی دانندچه برمردان وزنان غیرتــــــمندگذشت،آنان نمی دانندمادران این شهیدان چگونه آه کشیدندوناله سردادند وپدران این شهیدان چه رنج هایی که تحمل نکردند!......آنان هیچ نمی دانندونخواهند دانست!...

آنان فقط معنای لفظی یک مشت کلمات کلیـــــــــشه ای مثل..آزادی وجمهوری مردمی و....راشنیده بوند،بدون آنکه درک روشنی ازمعنای حقیقی آن داشته باشند!

آنان به دنبال هیچ بودندوخودخبرنداشتند...

ولی مردم آگاه وهمیشه درصحــــنه ی ایــران ،دوباره خودرانشان دادندودست ابرقدرتان استعـــمارگرراازتمام آنچه که مربوط به آنان می شد،کوتاه نمودند...

خودرامریـــدولایت فقیه دانستندوفریادمرگ برآمریکاواسرائیل سردادند...

تانشان دهندکه ماهســــــــــتیم ،مادرتشخیص حق ازباطل چیره دست شده ایم ودست های ازپس پرده هاراخوب می شناسیم.وتاخون دررگ هایمان جاری است،ازخود،ازعقــــــــــاید،ازاسلام،ازمیهـــــــــــن،ازرهبروازهرچه که مربوط به این انقـــلاب واین دین باشددفاع می کنیم وهیچ گاه صحنه ی نبردراترک نخواهیم کرد!

هم اینک نیزمردم متعهد ایران زمین درصحنه اند،بامشت های گره کرده ودل هایی که هیچ گاه غبارغفلت برآنها نخواهدنشــــــــــست.....

......

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 10:47  توسط زهره خانوم  | 

الهی!.......

 

 

 

"الهی"

 

 

 

الهی میدانم نگفته میدانی پس فقط دستهای تهی از بندگیم را به سویت دراز میکنم دستانم

 

 

 را بگیر

 


که جز تو نه معبودی دارم نه عشقی و نه پناهی .

 


میخواهم در اغوشت ارام بگیرم و نفسهایم را پر کنم از عشق تو .......

 


خدایا مرا بپذیر.......

 


خدایا میدانم نه بندگیم شایسته تو بوده است نه عبادتم نه اطاعتم ولی خوب میدانم٬

 


تو سریع الرضایی خوب میدانم تو سامع الدعایی

 


خدایا میدانم ذره ای از کرمت تمام عالم را بس است و میدانم ذره ای از عذابت همه چیز را

 

 بر هم میکوبد ......

 


خوب میدانم لایق عشقت نیستم ولی میخواهم با همین دستان خالی از تو رهایی را طلب

 

 

کنم ٬

 


رهایی از عذاب آخرت !!!

 


توشه ام خالیست خالی تر از دستم ....

 


اما میدانم دستهای خالی پشیمان هم آبرویی دارند پیش تو ......

 


سرم را به سوی اسمان بلند میکنم و دستانم را به سوی تو دراز میکنم ٬ دانه های باران را

 

 روی

 


صورتم احساس میکنم بارانی که با چشم دیده نمیشود ....

 


بارانی که فقط بر روح خسته ام میبارد . باران عشق الهی ......

 


میدانم همیشه در کنارمی ولی آسمان مرا بیشتر به تو نزدیک میکند ..

 

 
دوباره حس زیبایی به نام آرامش را به من بخشیدی.

 


میدانم که این فقط لطف تو بود که مرا لایق این ارامش دانستی نه لیاقت من .

 


خدایا میخواهم با تمام وجودم فریاد بزنم :

 


خدای مهربونم برای این همه لطف از تو سپاسگزارم .......

 


خدایا میخواهم با تمام وجودم بگویم

 


اشهد ان لااله الا الله .........

 


خدایا .....

 


خدایاااا.......

 


خدای من.............

 


ایاک نعبد و ایاک نستعین.......

 

 

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389ساعت 14:12  توسط زهره خانوم  | 

نماز معراج خاکیان

 
نماز معراج خاكيان
 
 
 
 
نماز است شمع شبستان دل                         دل بي نماز است بدتر ز گل
 
 
نماز است معراج ما خاكيان                         بر او غبطه ورزند افلاكيان
 
 
نماز است آرامش زندگي                            چه آزادگي بهتر از بندگي
 
 
 پيمبر چنين كرد اين نغمه ساز                        مرا نور چشم است اندرنماز
 
 
نماز است سر خط آزادگي                             دواي غم و درد دل مردگي
 
 
 نماز است چون مه به شبهاي تار                  نماز است رهبر به كوي نگار
 
 
 هر آنكس نمازي كند با حضور                        بگردد سراپاي غرق سرور
 
 
به هر حالتي از خدا ياد كن                         به ياد خدا جان ودل شاد كن
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر 1389ساعت 15:14  توسط زهره خانوم  | 

حدیثی از امام صادق(ع)

 

 

 امام صادق (ع)میفرماید برای نمازگزارفضیلت است:

 

۱.چون درنماز ایستد ازاطراف آسمان تافرق سرش احسان خدا ریزش کند.

 

۲.فرشتگان زیر پایش تا اطراف آسمان او را فراگیرند.

 

 ۳.فرشته ای اورا آوازدهد ای نمازگزار اگربدانی با که سخن میگویی وکه تو را

 

 مینگرد ازجایت برکنار نشوی.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 13:39  توسط زهره خانوم  | 

نماز نجوای عابد با معبودش

 

 

 

 نمازنجوای عابد بامعبودش

 

 

 

(الله اکبر با نور دلربای خود به ما می گوید خدا بزرگتر است از اینکه باقلم

 

 و بیان ناچیزمان وصف شود، بزرگتر از فکر و خیال ما، بزرگتر از هوسها و

 

وسوسه های شیطانی و جلوه های دنیا، این است آن راز نهفته در ذکر

 

 نورانی «الله اکبر»، راستی اگر واقعا خدا در نظر ما بزرگتر از هر چیزی

 

باشد و کلمه ی «الله اکبر» از عمق جان ما برآید، دنیا با تمام جاذبه ها و

 

 جلوه هایش، در نظر ما کوچک و بی مقدار خواهد شد که نتیجه ی

 

 چنین حالتی، حضور جانانه و عاشقانه در نماز است.)

 

 

 

(در میان عبادات، هیچ عبادتی به مانند نماز، نمی تواند قلب کوچک

 

آدمی

 

 را به دریای بی کران رحمت الهی وصل نماید، و روح انسان را از

 

 سرچشمه ی فیوضات بی انتهای خداوند بی همتا، سیراب نماید.)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 13:33  توسط زهره خانوم  | 

عشق الهی

         

 

 

آرزو مکن که خدارادرجایی جز همه جابیابی،وبه هر جا وهرسو

 

بنگری عظمت مطلق ،زیبایی،

 

 پاکی، روشنایی، ابدیت، سلطه، سیطره، دوستی، مهربانی،

 

عشق، جذبه، واشتیاق اوتورا

 

احاطه کرده است.

           

                                                               آندره ژید  (دانشمند فرانسوی)

 

 ...........................................................

 

حضور قلب
 
 
 
 
كي نماز آمد نماز بي حضور
 
 
 
 كي نماز آمد نماز بي خطور
 
 
 
گر حضوري پس تو مملوٌي ز نور
 
 
 
 هم تو را معراج و هم احرام حور
 
 
 
حبٌذا زين قرب و هم از اين مقام
 
 
 
حبٌذا زين عرش و هم طور و كلام
 
 
 
وه اگر باشي تو دائم در كلام
 
 
 
 غرق كن فرعون وَرو حسن المقام
 
 
 
كن تو روشن موسي از بيضاي دست
 
 
 
 مملكت تن را تو از بالا و پست
 
 
 
از عصاي امر؛ بشكن اين طلسم
 
 
 
تا كه وحي تازه آمدچون به جسم
 
 
 
روح و ريحان ؛ جنت و خلد و نعيم
 
 
 
تا بيابي از خداوند كريم
 
 
 
در سرير دل تو اِستَبرَق بپوش
 
 
 
 هم ز حوض دل مي احمر بنوش
 
 
 
هم كه در آغوش گيري حوريان
 
 
 
 در سرورقلب باشي خوش بيان
 
 
 
گر دگر بار آيد از بطنان جان
 
 
 
 دم فروكش مسيح از نطق و بيان
 
 
 
 
   

 

عشق واقعی

 

 

 

(روزی شخصی در حال نماز خواندن در راهی بود و مجنون

 

 بدون این كه

 

 

 متوجه شود از بین او و مُهرش عبور كرد.

 

 

مرد نمازش را قطع كرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله

 

 

انداختی.

 

 

مجنون به خود آمد و گفت: من كه عاشق لیلی هستم تو را

 

 

ندیدم، تو كه

 

 

 عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی كه من بین تو و خدایت

 

 

 

 فاصله انداختم؟)

 

 

 

 

نماز موضوعی است که متدیان، بسیار با آن سر و کار دارند اما

 

مواجهه‌ی افراد مختلف با آن متفاوت است. نماز برای بسیاری

 

دغدغه‌ است اما دغدغه‌ای آزار دهنده که تا پایان وقت با

 

 آنهاست

 

 و در آن لحظات پایانی که آن را به جا می‌آورند گویا که بار

 

بزرگی

 

 

را از دوش برداشته‌اند.

 

 

گروه دیگری نیز به نماز عادت کرده‌اند و چندان ارتباطی با آن

 

نداشته و هیچ دغدغه‌ای برایشان ندارد و از سر عادت دیر یا زود

 

 آن را به جا می‌آورند.

 

 

اما در این میان هستند افرادی که نماز جور دیگری برایشان

 

 

دغدغه است. این افراد توانسته‌اند ارتباطی با آن برقرار کنند و

 

 

دغدغه آنها این است که آن را به نحو صحیحی به جای آورند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 13:31  توسط زهره خانوم  | 

اهمیت نماز

 

 

 

 نماز ودعا قویترین نیرویی است که انسان ها میتوانند ایجادکنند نیرویی که چون

 

 

قوه جاذبه زمین وجودحقیقی دارد.

 

                                                                              

                                                            "الکسیس کارل"

 

  .................................................

 

 

اهمیت نماز 

 

 

سفارش شده توسط تمام پیامبران وائمه(ع)

 

 

 

وقتی حضرت موسی (ع)به سوی مصرمی رفت درشبی تاریک

 

 وسردراه راگم کرد.ناگاه چشمش به آتشی افتاد شتابان به

 

سوی آن رفت تاآتش رابرگیرد .وقتی رسیدازجانب درختی ندایی

 

 

 برخاست:

 

 

"اننی اناالله لااله الاانافاعبدنی واقم الصلوه لذکری"

 

 

منم خدای یکتاوجزمن خدایی نیست تنهامراعبادت کن ونماز رابه

 

 

 یادمن به پادار.

 

 

هنگامی که حضرت عیسی به دنیاآمدومردم پیش حضرت مریم

 

 

(ع)رفتند..حضرت مریم اشاره به نوزادش کردیعنی

 

 

 ماجراراازاوبپرسیدوپاسخ بگیرید.

 

 

نوزادمریم به قدرت خداوندبه سخن آمدوگفت:

 

 

"انی عبدالله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا این ماکنت

 

 

 واوصانی بالصلوه والزکوه مادمت حیا"

 

 

من بنده خدایم .اوبه من کتاب داده ومرابه پیامبری برگزیده است

 

 

وهرجاباشم مراخیررسان وبابرکت قرارداده وبه من سفارش

 

 

کرده تازنده ام نماز بخوانم وزکات بپردارم.

 

 

 

 

حضرت لقمان به فرزندش سفارش میکند:

 

 

"یابنی اقم الصلوه وامربالمعروف انه عن المنکر"

 

 

ای پسرم !نماز به پاداروامربه معروف ونهی ازمنکرنما!

 

 

 

پروردگارمتعال به رسول اکرم حضرت محمد(ص)میفرماید:

 

 

"اتل مااوحی الیک من الکتاب واقم الصلوه تنهی عن الفحشا

 

 

 والمنکر"

 

 

انچه راکه ازکتاب اسمانی برتووحی شدبرای مردم تلاوت کن

 

 

ونماز رابه پادارکه همانانماز ازهرکارزشت ومنکر بازمیدارد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 13:17  توسط زهره خانوم  | 

نماز حضرت علی (ع)

 

 

 نماز علی(ع)

 

 

 

هنگامی که امام علی (ع)مشغول نمازمی شدگوشش

 

نمیشنیدوچشمش نمیدیدوزمین وآسمان ومافیها ازخاطرش

 

 محومیشدوباتمام وجود توجه خودرابه مبدا حقیقت معطوف

 

 میداشت.

 

درموقع نمازبدنش درمحراب بوداماروحش به سوی خدای رحمان

 

 درپرواز وآنگونه درذات حق فانی میشدکه به کلی ازپیرامون

 

 خودغافل میگشت وچنان که خودفرمود:به چپ وراست توجه

 

نمیکرد وکسانی راکه درطرف چپ وراستش بودند نمیشناخت.

 

 

                                                                 

 

 

  کاربردهای نمازدرعرصه های مادی ودنیوی

 

 

 

کاربردنماز:درحل مشکلات مادی ودنیوی

 

کاربردنماز:درحل مشکلات اجتماعی

 

کاربردنماز:درحل مشکلات فردی

 

فایده نماز:درعلاج امراض روحی وروانی

 

فایده نماز:درعلاج امراض جسمی وشفایافتن ازمرض

 

فایده نماز:دربرطرف ساختن غم واندوه های طاقت فرسا

 

آثارنماز:درطلب یاری واستعانت برآسان شدن هرکار مشکلی

 

آثارنماز:دریافتن گمشده ودستیابی به مرادومقصودخویش

 

آثارنماز:درعلاج وسواس ودورشدن شیطان

 

کاربردنماز:درظفریافتن وچیره شدن بردشمن

 

کاربردنماز:دربرآرده شدن حاجات مهمه

 

فایده نماز:دردفع ظلم ستمگران

 

فایده نماز:درادای دین وقرض های هلاکت بار

 

فایده نماز:درصحت وسلامتی مسافر

 

اثرنماز:درفقروتنگدستی ووسعت رزق

 

و....

 

وبالاخره فواید وآثار وکاربردهای نماز درتمام شئون زندگی

 

 

انسان به طور

 

 

 محسوس ‌ملموس وآشکار بوده وبرای اهل نماز قطعی

 

 

ومشهود است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 13:0  توسط زهره خانوم  | 

کاربرد های نماز درعرصه های معنوی واخروی

 

نماز پنجگانه
 
 
 
پنج وقت آمد نماز اي رهنمون
 
 
 
 عاشقان را في صلاه دائمون
 
 
 
نيست ز‘ رغبا” طريق عاشقان
 
 
 
سخت مستسقي است جان صادقان
 
 
 
مي كند طاعات وافعال سني
 
 
 
 ليك يك ذره ندارد چاشني
 
 
 
ذوق بايد تا دهد طاعات بر
 
 
 
مغز بايد تا دهد دانه شجر
 
 
 
دانه بي مغز كي گردد نهال
 
 
 
 صورت بي جان نباشد جز خيال
 
 
 
خدمت خود را سزا پنداشتي
 
 
 
 تولواي جرم از آن افراشتي
 
 
 
ما خلقت الجن و الانس اين بخوان
 
 
 
 جز عبادت نيست مقصود از جهان
 
 
 
 
مولانا جلال الدین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

کاربردهای نمازدرعرصه های معنوی واخروی:

 

 

فایده ی نماز:درتقویت ایمان ،تقویوکسب مدارج کمال

 

فایده نماز:درتحصیل توفیق برامو مادی ومعنوی

 

فایده نماز:درسیروسلوک عرفانی وپیمودن راه تکامل آن

 

فایده نماز:درمشاهده نامرئی ها وآگاهی ازبرخی پنهان ها

 

کاربردنماز:درهدایت وارشاد خود ودیگران درمسیر صحیح

 

کاربردنماز:درحال جان سپردن وراحت وآسان ازنیا رفتن

 

کاربردنماز:درهنگام تغسیل وتکفین ودفع عذاب های اولیه

 

کاربردنماز:درهنگام انتقال جنازه ازمحل سکونت به قبرستان

 

آثارنماز:درهنگام ورود به قبروخانه ی جدید که سخت ترین

 

 ساعت پس ازمرگ است.

 

آثارنماز:درهنگامی که قبربراو پوشیده میشود وخاک براو

 

میریزند.

 

آثارنماز:پس ازاینکه اولاد وارقاب ودوستان او رادفن کرده وهریک

 

 به خانه ی خود میروند واو تنها میشود.

 

آثارنماز:درهنگام آمدن دوملک مقرب الهی برای پرس وجو ازدین

 

 ،کتاب ،پیغمبر ،امام و...

 

فوایدنماز:درشب اول قبروفشارقبر وآسان گذشتن ازآن خانه ی

 

تاریک

 

فواید نماز:درعالم برزخ که بین دنیا وآخرت است وخدا ازحقیقت

 

 آن آگاه است.

 

 

فواید نماز:درقیامت وروز رستاخیز که همه ی خلایق زنده

 

میشوند وهریک به خودش مشغول ودراین

 

 فکرفرورفته که آیا کارش به کجا می انجامد؟

 

اثرنماز:درمواقف پنجاهگانه که آفریدگار جهان برای بندگانش

 

 مقررکرده است.

 

 

وبالاخره صدها اثر وفایده وکاربردی که نماز درشئون مادی

 

 ومعنوی فردی واجتماعی دارد.
 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 12:57  توسط زهره خانوم  | 

فایده وکاربرد محسوس نمازدرجامعه

 

 

 

 

  فایده وکاربرد محسوس نماز در جامعه:

 

 

*ویل دورانت،تاریخ نگار معروف،پس از ذکر اذان درباره نماز

 

 

میگوید:

 

 

به راستی چه نیرومند وشریف است این دعوت که مردم راپیش

 

 

 ازطلوع آفتاب به بیداری دعوت میکند.چه خوب است انسان به

 

 

هنگام نیمروز ازکاربازایستد،

 

 

وچه بزرگ وشکوهمنداست که خاطر انسان درسکوت شب به

 

 

 جانب خداوند جل جلاله توجه کند.

 

 

چه خوش است صدای موذنان درگوش مسلمان وغیرمسلمان ،

 

 

که این جان های

 

 

محبوسدرپیکرخالی را،ازفراز هزاران مسجددعوت میکندکه به

 

 

سوی بخشنده ی زندگی وعقل توجه کنندوبه جان بااوپیوند

 

گیرند.

 

*لوردهدلی،دانشمندمعروف مسیحی انگلیسی که پس از

 

 تحقیق

 

 

 وتتبع فراوان درباره ی

 

 

 ادیان ومذاهب ،نهایتا اسلام رابرگزید وگرایش  او به اسلام

 

 غوغا

 

 وجنجالی درانگلستان وکشورهای غربی به راه انداخت وجهان

 

 

غرب رامتوجه خودواسلامنمود.

 

 

وی پس ازاینکه مسلمان شد،عقایدونظرات خود رادرتالیفاتش

 

 

ابرازنمود.

 

 

 

وی درکتاب "ندای اسلام درغرب"چنین گفته  است:

 

 

 

قبل ازآنکه قرآن راعمیقانه مطالعه کنم ،تعجب میکردم که چرا

 

 

دعای (نماز)

 

 

 مسیحیان درقرآن ذکرنشده است.ولی شگفتی من دیری نپایید

 

 

 که حل شد.

 

دعای نماز حضرت عیسی هرچند نیکو وملهم است،ولی

 

 غیرازیک تضرع

 

 

متواضعانه نیست وحال اینکه نماز مسلمین طوری دیگراست.

 

 

 اینک برای اثبات مدعای خویش سوره ی فاتحه رانقل میکنم:

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 الحمد لله رب العالمین "2"الرحمن الرحیم

 

 "3"مالک یوم الدین "4"ایاک نعبدوایاک نستعین

 

 "5"اهدناالصراه المستقیم "6"صراط الذین انعمت

 

 علیهم غیرمغضوب علیهم والضالین"7"

 

 

 

 ...این سوره که عبارت ازهفت آیه ی شریفه است"فاتحه

 

قرآن"میباشد.یک نفر

 

 

 مسلمان که شبانه رو ز پنج موقع نماز می گذارد،درهرموقع

 

چند مر تبه این سوره ی

 

 

 کریم هراتلاوت میکند.درهرکلمه وآیه این سوره ،نیرویی پنهان

 

 

 است که انسان راشادمان تر،زنده تر،اصیل تر میسازد.

 

 

 

 

 این سوره شریفه دربرابر دیدگان ما یک افق معظم عمل

 

 

 بازمیکند ،افکارمارا باروح

 

 

 

 استقلال وآزادی اشباع مینماید،یک ترقی بی پایان ویک انکشاف

 

 

 

 نامحدود به ماوعده میدهد،

 

 

ماراباپندی حکیمانه ازغضب خدامیترساند ودربرابر عواملی

 

 

 که مارا گمراه

 

 

میکنند مانع های موثری تولید میکند....

 

 

 "الهی تنها تورامی پرستم وتنها ازتوکمک میطلبم"

 

 

 ایاک نعبدوایاک نستعین.....

 

 

این آیه ی کریمه ،مشحون ازاستقلال وآزادیست،زیرا ازهیچ

 

 

فردی کمک نخواهیدخواست.

 

 

چنانچه آرزوهایی داشته باشید تنها به درگاه الهی روی آورده

 

 

وازاحدی استمداد نخواهیدنمود..........

 

 

برادرمسلمان! دراصلاح خودت شتاب کن .ماهم میتوانیم مثل 

 

 

اسلاف خود درراه راست جلوبرویم.

 

 

هرکه درهای حق رابکوبد بازمیشوند.

 

برادرمسلمان !وظیفه ی تواست که درهای رحمت الهی

 

 

 رابکوبی

 

 

 وبازکردن آن برعهده ی مولای توست ،فقط اولین حرکت

 

 

 بایدازطرف توباشد.

 

 

دراین دعا(نماز)دقت کن وببین چقدر اصالت بخش ،زندگی بخش

 

 

والهام بخش است .

 

 

...................................

 

 

 

 

 
 
 
خداوندا!
 


در این برهوت عاطفه،هر که را تتمه دلی برای مهر ورزیدن هست گرامی بدار
 
 
 
 و سرش را به سنگ جفا
 
 
 
 آشنا مکن.خداوندا!
 
 


کاری بکن که دل قرار بگیرد!خداوندا!


عاشقان را بساز و خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستدارانت بینداز.خداوندا!
 


دلهای سنگ آسا را بشکن تا مگر در شکستگی ها نشانی از تو بیابند که
 
 
 
خود فرموده ای:
 


اَنا عِندَ المنکَسِرَةخدایا!
 


توفیق ده که جز به مقام تو نیندیشیم و جز به جاه تو دل نبندیم و جز منصب
 
 
 
رضای تو را آرزو نکنیم.خداوندا!
 


به ما آنچنان فراستی عطا کن که عشق را از هوس باز شناسیم و نور رحمان
 
 
 
 را از تار شیطان تمیز دهیم
 
 
 
 
 و میان حقیقت و باطلِ حقیقت اندود فرق بگذاریم.خداوندا!
 


به فرزندانمان بینشی عطا کن که میان اسلام و داعیان مسلمانی فرق
 
 
 
 بگذارند و مکتب را از شاگردان
 
 
 
کودن یا دغلکار آن تمیز دهند.خداوندا!
 


به ما آنچنان ایمانی عنایت کن که خود را اسلام نشمریم و دین معنا نکنیم و
 
 
 
نفسانیت خود را با رضایت
 
 
تو اشتباه نگیریم.خداوندا!
 
 


معانی از واژه های خود دور افتاده اند و واژه ها معانی دگرگون یافته
 
 
 
اند،معانی را به واژگان بازگردان!قسمتی از کتاب مناجات سید مهدی شجاعیالتماس دعا از همه دوستان


عباداتتون مقبول حق
 
 


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر 1389ساعت 18:47  توسط زهره خانوم  |